Yrker i offshore

Les mer om mulige yrker i offshoreindustrien:

button_dekksarbeider button_boredekksarbeider

button_bronnservicetekniker button_servicearbeider

Brann_17

blank

Dekksarbeider/hjelpearbeider (Engelsk: Roustabout)

ARBEIDSINNHOLD

Offshore er det en rekke jobber som gjøres på dekk, alt fra lasting og lossing av materiell og utstyr til lett vedlikehold og praktisk arbeid. Utføre forefallende arbeid bl.a. i forbindelse med drift og vedlikehold av plattformen

Lasting/lossing av utstyr, vasking, måling av utstyr og flagging i forbindelse med kranoperasjoner. Assistere ved transport, forberedelse og gjennomføring av boreoperasjonen. Assistere riggmekaniker ved behov.

Stillingen er ofte en startstilling for personer som starter arbeid offshore. Som regel vil dekksarbeider går videre til stillinger innen boring, vedlikehold eller kran.

KARRIERE

Stillingen er ofte en startstilling for personer som starter arbeid offshore. Som regel vil dekksarbeider går videre til stillinger innen boring, vedlikehold eller kran.

KURS

De viktigste kursene du trenger for å jobbe som dekksarbeider offshore er:

 • GSK Sikkerhetskurs
 • Stroppe/traverskran kurs
 • SRC/VHF Radiosertifikat

Andre relevante kurs

 • Pakking, sikring og transport av last
 • Riggerkurs

KRAV TIL BAKGRUNN

 • Fagbrev innen mekanisk område (TIP) eller elektro er ønskelig alternativt fem års relevant yrkeserfaring Oversikt over fag som kvalifiserer.

Tilbake til topp

platvorm

blank

 

Boredekksarbeider (Engelsk: Roughneck)

ARBEIDSINNHOLD

Boredekksarbeider er startstillingen i boreavdelingen i et riggselskap.

En Boredekksarbeider er en som arbeider på boredekket på en borerigg og utfører de arbeidsoppgavene og håndterer de verktøy som inngår i boring og undersøkelser av borehull. Typiske oppgaver er å koble på nye rør etterhvert som brønnen blir dypere, eller å koble av rør når man skal trekke borestrengen ut av brønnen. Være på shaker og passe på mudvekt og vedlikedholde slam-silene og gi beskjed ved forandringer av mudvekt til pumperom som justerer vekta til det den skal være.

KARRIERE

Stillingen er en startstilling i boreavdelingen. Basert på ferdigheter og behov i bedrifen vil personer kunne rykke opp i stillinger som tårnmann, borer og boresjef. Noen vil også etter hvert få seg jobb på land i bedrifter og arbeide med planlegging av boreoperasjoner, HMS og lignende.

KURS

De viktigste kursene du trenger for å jobbe som dekksarbeider offshore er:

 • Brønnteknikk (VG2)
 • GSK Sikkerhetskurs
 • Stroppe/traverskran kurs
 • SRC/VHF Radiosertifikat

Andre relevante kurs

 • Vinsjkurs
 • Riggerkurs

KRAV TIL BAKGRUNN

 • Fagbrev innen mekanisk område (TIP), elektro, brønnteknikk eller prosess.
 • Alternativt fem års relevant yrkeserfaring innen områdene som er nevnt.
 • Teknisk fagskole er et krav fra stilling som assisterende borer og oppover.
 • Oversikt over fag som kvalifiserer.

Tilbake til topp

simulator

blank

 

Brønnservicetekniker (Engelsk: Well technician)

ARBEIDSINNHOLD

Det finnes en rekke brønnserviceselskaper som i tillegg til å ha verksted/baser på land også utfører arbeid offshore. Arbeidet består i å utføre spesialisert arbeid knyttet til brønnene som bores. De vanligste områdene i brønnservice er sementering og kabeloperasjoner.

Mange av selskapene i dette området er store og med mange ansatte.

KARRIERE

Start som brønnservicetekniker gir muligheter for karriere både som teamleder, spesialist og leder for prosjekter og områder.

KURS

De viktigste kursene du trenger for å jobbe som brønnservicetekniker offshore er:

 • Brønnteknikk (VG2)
 • GSK Sikkerhetskurs
 • Stroppe/traverskran kurs
 • SRC/VHF Radiosertifikat

KRAV TIL BAKGRUNN

 • Fagbrev innen mekanisk område (TIP), elektro, brønnteknikk eller prosess.
 • Alternativt fem års relevant yrkeserfaring innen områdene som er nevnt.
 • Teknisk fagskole er et krav fra stilling som brønnleder og oppover.
 • Oversikt over fag som kvalifiserer.

Tilbake til topp

rigger

blank

 

Servicearbeider/forpleiningsansatt/sykepleier

ARBEIDSINNHOLD

Det finnes flere kategorier servicearbeidere. Noen jobber som kokk eller assistent i kjøkken, andre med renhold. Det kan også være sykepleiere eller andre støttefunksjoner.

KURS

De viktigste kursene du trenger for å jobbe som dekksarbeider offshore er:

 • GSK Sikkerhetskurs

Andre relevante kurs:

 • Førstehjelpskurs

KRAV TIL BAKGRUNN

Fagbrev og/eller relevant erfaring innen området du søker om.

Tilbake til topp

 

Siste nytt

03/12/2017
Opplæring på nett for Archer Brasil
Tolv ansatte fra Archer Brasil

03/12/2017
Opplæring for den Kenyanske petroleumsindustrien
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet

03/12/2017
Opplæring for Angolansk Petroleumsindustri
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet (PTIL) leverte

cetop

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training