Stilling ledig: Branninstruktør, Sykepleier, Administrativ stilling

Vårt kurssenter vokser, og vi trenger flere engasjerte medarbeidere til våre kurs i sikkerhet/beredskap, kran/løft og olje og gass.

Sykepleier

Vi søker en sykepleier/instruktør for deltagelse i kursområdet førstehjelp og annet. Arbeidssted vil hovedsakelig være på Tømmerodden, Stavanger. Søknadsfrist: 10.5.2013.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Øystein Førsvoll, tlf. 51 500 307, e-post: of@sots.no.

Branninstruktør

Vi søker en branninstruktør for deltagelse i kursområdet brannvern og annet. Arbeidssted vil hovedsakelig være på Tømmerodden, Stavanger. Søknadsfrist: 10.5.2013.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Øystein Førsvoll, tlf. 51 500 307, e-post: of@sots.no.

Administrativ funksjon

Vi søker en administrativ person i hel stilling. Oppgaver vil være kursplanlegging, kvalitets- og HMS-arbeid. Arbeidssted vil hovedsakelig være på Kalhammaren, Stavanger. Søknadsfrist: 10.5.2013.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Øystein Førsvoll, tlf. 51 500 307, e-post: of@sots.no. Det søkes elektronisk på www.rogfk.no.

—————————————————————————————————————————————

SOTS  Kurssenter er en avdeling av Stavanger offshore tekniske skole og Rogaland Kurs- og Kompetansesenter. Kurssenteret driver en kommersiell virksomhet med høye krav til kvalitet og HMS. Vi har et brannfelt/teknisk senter på Tømmerodden samt kurssenter på Kalhammaren.

Vi har en lang rekke kurs og har en stab bestående av både innleide og fast ansatte. Aktiviteten er stor innen mange områder og vi ønsker derfor å styrke staben med flere stillinger. Vi har jevnt over et godt miljø og de som slutter hos oss går normalt videre i sine karrierere.

Stillingene det søkes etter er innen administrasjon og instruksjon og vil være vanlige 08.00 – 15.30 jobber. De som ansettes innen instruksjon (sykepleier og branninstruktør) er med på kursforberedelse, kvalitetsarbeid, instruksjon og praktisk tilrettelegging for kurs.

I administrativ stilling ser vi for oss en person gjerne med noe erfaring fra «oljeindustrien». Stillingen vil være en del av et team som står for kursplanlegging, kundekontakt, oppfølging av systemer for kvalitet og HMS. Mye av arbeidet vil være å kommunisere med kunder om behov for kurs og når disse kan gjennomføres. Videre er det planlegging av hvordan kursene skal gjennomføres med timeplanlegging av instruktører, klasserom og praktiske fasiliteter. Den som ansettes vil også være med å forme arbeidsmåter og innhold i jobben. Det ønskes en person som både kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner. I perioder kan det være mer hektisk men ønsker gode arbeidsrutiner som gir et mer jevnt arbeidsbelastning.

For å vise litt av hva instruktørene arbeider med la oss gi et eksempel fra førstehjelp:

Sykepleier som ansattes vil naturlig være en del av vårt team som gjennomfører opplæring i førstehjelp for personer som skal arbeide offshore og som tar sikkerhetskurs.

Opplæringen vil skje i form av noe klasseromsundervisning, mye praktisk trening med kursdeltakere (eks. HLR), utvikling av kurspresentasjoner, innkjøp av utstyr til trening og mye mer.

Jobben er allsidig med overvekt på praktiske aktiviteter selv om en del også skjer foran en PC skjerm.

Ettersom mye arbeid er i team får du også anledning til å lære nærmere om andre kursområder som HMS osv. som senteret har.

Siste nytt

03/12/2017
Opplæring på nett for Archer Brasil
Tolv ansatte fra Archer Brasil

03/12/2017
Opplæring for den Kenyanske petroleumsindustrien
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet

03/12/2017
Opplæring for Angolansk Petroleumsindustri
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet (PTIL) leverte

cetop

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training