Norsk olje&gass har revidert anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Nyheter fra http://www.norskoljeoggass.no/, 16.12.2015

Revideringen har vært et dugnadsarbeid utført av representanter fra medlemmer i Norsk olje og gass, fagforbundene og Petroleumstilsynet som involverte parter. Disse partene er deltagere i Norsk olje og gass’ Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Det har vært et krevende arbeid som nå er blitt sluttført. Det er nå laget en god plattform for å videre samarbeide om sikkerhet- og beredskapsopplæringen på norsk sokkel, sier fagsjef kompetanse i Norsk olje og gass, Målfrid Rønnevik.

Revidert retningslinje 002 og tilhørende plan for opplæring (tidligere fagplaner) publiseres på Norsk olje og gass sine hjemmesider medio januar.

retningslinje revidering

Norsk olje og gass Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring, desember 2015. Foto:Kolbjørn Andreassen

Ytterligere informasjon, kontakt Målfrid Rønnevik, mr@norog.no.

Comments are closed.

Siste nytt

10/09/2017
SOTS og Stillaspartner AS inngår samarbeid på skreddersydde kurs pakker

11/07/2017
SOTS og Nosefo har inngått et strategisk samarbeid
SOTS og Nosefo har inngått et strategisk samarbeid for å

09/04/2017
TVET for Libanon petroleumssektoren
Den norske Oljedirektoratet (OD) kjørte nylig et program

Det Norske Veritas

cetop

achilles jqs

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training