Voksenopplæring

Voksenopplæring – videregående opplæring for voksne

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du:

  • har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende;
  • du må ha minimum 5 år engelskopplæring;
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller andre land;
  • har lovlig opphold i landet.

Du kan melde deg på direkte som privatist til oss eller søke rettsopplæring via Rogaland fylkeskommune. Les mer om voksenopplæring her: http://www.rogfk.no/Fleksibel-opplaering.

Kurssted:
Stavanger, Tjuvholmveien 40 (vis i Google Maps).

For mer informasjon, kontakt:
Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no).