Vinsjer og personalvinsjer (modul O-2.3 og O-3.3)

Har du planer om å jobbe som offshore dekksarbeider? Bruk av vinsj er vanlig i slike stillinger, og for å kunne utføre slikt arbeid må du først ha vært gjennom dette kurset.

Målgruppe:
For personell som skal operere vinsj ihht Norsok R-003.

Målsetting:
Kursets hensikt er å gi blivende vinsjopertatører en god grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen er både teoretisk og praktisk.

Kursinnhold:

 • Introduksjon
 • Regelverk
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Navn på komponenter
 • Spoleannordninger
 • Innspoling av ståltau
 • Regler for sertifisering
 • Overlastsikringsutstyr
 • Merking av vinsj
 • Generelle sikkerhetsregler
 • Riktig og feil bruk av vinsjer
 • Bruksbegrensninger
 • Vedlikehold
 • Bremser
 • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr

Krav til forkunnskap:
Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 eller alternativt G11 (modul 1.1-2.3).

Varighet:
24 timer (3 kursdager)

Pris:
6.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

Kontakt for mer informasjon:
Inge Rune Bøe (41 67 43 31, irb@sots.no)

Kurskalender: