VHF/SRC

Målgruppe:
Alt personell som i beredskapsmessig og andre sammenhenger har behov for å anvende VHF-radio i tjenesten, for eksempel livbåtførere, mob-båtførere og helikoptervakter.

Krav til forkunnskap:
Ingen, det er en fordel at man har satt seg inn i læreboken før man kommer på kurset.

Hovedmål:
Sertifisere personell iht. Telenors krav til begrenset radio-telefonisertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten. Les mer om SRC sertifikat: http://www.maritimradio.no/srcvhf.

Forkunnskap:
Eleven oppfordres til å øve på simulator som er lagt ut på http://maritimradio.no/.
Det blir også sendt ut boka «Mayday» i god tid før kursstart.

Varighet:
8 timer (1 dag)

Pris:
1.990,- kr

Eksamen:
Skriftlig test (50 min) med gitte svaralternativ, 75% av svarene må være riktige, herav 3 riktige svar fra simulator øvingen.

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: