Truckkurs (modul 2.2 – 3.2)

Målsetning:
Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Målgruppe:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck.

Krav til forkunnskap:
Teori modul 1.1. – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Innhold:

  • truck_smallKrav til truckfører
  • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
  • Ulykker med truck
  • Truckens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Varighet:
20 timer

Dokumenter:
Modul 2.2 – Opplæringsplan Truck (teori)
Modul 3.2 – Opplæringsplan Truck (grunnleggende praktisk opplæring)

Pris:
5.100,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

Kontakt for mer informasjon:
Inge Rune Bøe (41 67 43 31, irb@sots.no).

Kurskalender: