Truckførerkurs – praktisk kjøreopplæring (Modul 4.2)

Målsetting:
Etter gjennomført opplæring skal eleven gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte arbeidsoperasjoner med aktuelle trucker, på en sikker måte.

Opplæringsplanen beskriver et timeforbruk på Alt. I -14 timer / Alt. II – 20 timer. Dette timeantallet er satt ut fra tidligere erfaringer med nødvendig timeforbruk, for å tilegne seg de ferdighetsmålene som er beskrevet nedenfor.

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmål ved forbruk av færre opplæringstimer, kan Sertifisert Opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve på et tidligere tidspunkt.

Målgruppe:
Arbeidere som skal føre truck.

Forkunnskaper:

Innhold:

  • Hovedkomponenter på aktuelle trucktyper med eventuelt tilleggsutstyr
  • Kontrollpunkter
  • Funksjonstest
  • Godshåndtering og kjøretrening

Emner:
Modul 4.2 – Løfte- og stablevogner for gods. Truck.

Varighet:
14 timer praksisopplæring i opplæringsvirksomhet, eller 20 timer i bedrift.

Pris:
3.200,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Inge Rune Bøe (41 67 43 31, irb@sots.no).

Kurskalender: