G11 Stropp og anhuker kurs (Modul 1.1 og 2.3)

Målsetting:
Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap. En skal også kunne gi signaler til fører av kran eller annen løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter løfteredskap.

Innhold:

  • Innledning og krav
  • Lover og forskrifter
  • Ord og utrykk
  • Bruk av tabeller
  • Kontroll og kasseringskriterier for løfteredskap
  • Signalgivning
  • Sikker bruk og sikkerhetsregler
  • Dokumentasjon og sertifikater

Dokumenter:
Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.3 – G11 – Løfteredskap

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Varighet:
3 dager

Pris:
5.700,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

Kontakt for mer informasjon:
Inge Rune Bøe (41 67 43 31, irb@sots.no).

Kurskalender: