STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Målsetting:

  • frbTa kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting
  • Betjene motor på en redningsfarkost
  • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
  • Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip
  • Organisere og lære opp brannlag
  • Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking
  • Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse
  • Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord

Målgruppe:
Maskinoffiserer som skal oppdatere sin vidergående sikkerhetsopplæring.

Forkunnskap:
Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Dette skal dokumenteres:
Aternativ 1: Dokumentasjon på gyldig kurs, dvs. kurs ikke eldre enn 5 år
eller,
Alternativ 2: Dersom ikke gyldig kurs, kan dokumentasjon på 12 mnd. fartstid i løpet av de siste 5 år, opparbeidet i tidsrom med gyldig sertifikat for offiserer (dekk-, maskin-,skipselektriker), godkjennes.

Innhold:

Oppdatering:
Kurset oppdateres/repeteres minst hvert 5. år.

Varighet:
3 dager

Pris:
9.500,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: