STCW Videregående sikkerhetskurs (IMO 80)

Målsetting:
Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

  • ta kommando over redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting
  • betjene motor på redningsfarkost
  • ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt
  • bruke innretningertil å angi posisjon, herunder sambands og signalutstyr og lys- og røyksignaler
  • gi førstehjelp til overlevende
  • lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip
  • organisere og lære opp brannlag
  • inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking
  • undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse
  • gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord

Målgruppe:
Skipsoffiserer (dekk og maskin).

Forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Innhold:

Frekvens:
Kurset repeteres minst hvert 5. år.

Varighet:
10 dager

Pris:
18.100,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: