STCW sikkerhetsbevisshet for sjøfolk uten anviste sikkerhetsplikter (A-VI/6-1)

Målsetting:
Sikre at deltakerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip.

Målgruppe:
For sjøfolk uten anviste sikkerhetsplikter i henhold til STCW konvensjonen.

Læringsmål:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/6-2.

Forkunnskap:
Ingen.

Varighet:
5 timer

Pris:
1.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Generelle vurderingskriterier:
Slutt test i henhold til STCW kodens tabell A-VI/6-1 skal gjennomføres og være bestått.

Kurskalender: