STCW sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter (A-VI/6-2)

Målsetting:
Sikre at deltakerne, som har særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip, i henhold til sine sikkerhetsplikter.

Målgruppe:
Sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.

Forkunnskap:
Ingen

Varighet:
9 timer

Pris:
2.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Læringsmål:
Kursdeltaker skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til STCW kodens A-VI/6-2.

Kurskalender: