STCW oppdatering av medisinsk behandling

Målsetting:
Sikre at kursdeltakeren er i stand til å utøve medisinsk behandling om bord på et skip.

Målgruppe:
Nautiske offiserer som skal vedlikeholde og oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter i medisinsk behandling i henhold til STCW konvensjonen 1995 (med tillegg fra 2010).

Forkunnskap:
Kursdeltaker skal ha gjennomført og bestått kurs STCW A-VI/4-2, medisinsk behandling grunnkurs.

Innhold:
Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Eksamen:
Skriftlig test med gitte svaralternativ. Praktisk test.

Varighet:
8 timer (1 dag)

Pris:
2.500,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: