STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI/2-2)

Målgruppe:
Personell som utpekes til å ha kommandoen over hurtiggående MOB-båter (HMOB).

Læringsmål:
Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2 kolonne 1.

Innhold:

  • Ha forståelse av hurtiggående mann-over-bord-båter sin konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.
  • Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert, under utsetting og berging.
  • Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt slik den normalt er utstyrt, under utsetting og berging.
  • Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt etter utsetting.
  • Betjene motor på en hurtiggående mann-over-bord-båt.

Forkunnskap:
Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1, eller inneha gyldig kompetansesertifikat (dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser) og gjennomført HMOB kurs iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset.

Emneplan:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet (PDF).

Frekvens:
5 år hvis man ikke kan dokumentere minst 12 måneders fartstid de siste fem årene.

Varighet:
2 dager

Pris:
6.000,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: