Søk og redningslag – repetisjonskurs (OFI100)

Målgruppe:
Medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Mål:
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Forkunnskap:
Søk og redningslag grunnkurs. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht. til Norsk olje og gass-krav (OFI100 Søk og Redningslag repetisjonskurs) eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Innhold:
Et representativt utvalg av innholdet i brannlagskurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Frekvens:
24 måneder

Varighet:
2 dager

Pris:
8.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: