Søk og redningslag – grunnkurs (OFI100)

En offshore installasjon kan ofte sammenlignes med en kunstig øy eller en liten by ute i havet. Mannskapet ombord må i tilfelle en nødsituasjon være forberedt til å f.eks beskjempe en brann eller en annen type nødsituasjon. Derfor er det viktig at personellert ombord har den nødvendige opplæringen. Brannlagskursene gir personellet denne opplæringen.

Når kurset er fullført, skal deltakerne inneha kunnskaper og ferdigheter slik at de kan bekjempe branner med utstyr til brannbekjempelse og røykdykking på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksisskal deltakeren få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensinger.

Mål:
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Målgruppe:
Medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Innhold:

 • Beredskap/organisering
 • Livreddende førstehjelp
 • Pasientundersøkelse/skadeprioritering
 • Brannteori
 • Slukningsmidler
 • Slukningsutstyr
 • Brannslukking og begrensning
 • Fysiologi
 • Pressluft- og annet røykdykkerutstyr
 • Søk og redning inkl.røykdykking
 • Gass og væsker under trykk (deluge ved gassutslipp)
 • Mentale reaksjoner og stressmestring (ved ulykker og katastrofer)
 • Redningsarbeid på skadested
 • Styrketest

Varighet:
5 dager

Pris:
16.500,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: