Redningsfarkost og mann over bord båter (STCW A-VI/2-1)

Målgruppe:
Personell som er tiltenkt sikkerhetsfunksjon som livbåtfører eller mann over bord båtfører.

Læringsmål:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.

Innhold:

  • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over bord båt under og etter utsetting.
  • Betjene motor på en redningsfarkost.
  • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet.
  • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
  • Gi førstehjelp til overlevende.

Forkunnskap:
Eleven skal ha minimum grunnleggende sikkerhetsopplæring før deltakelse på dette kurset.

Emneplan:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet (PDF).

mobFrekvens:
Kurset repeteres minst hvert 5. år.

Varighet:
4 dager

Pris:
12.000,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: