Personalvinsjer (Modul O-3.3)

Målgruppe:
Kurset er beregnet på personell som skal operere personell vinsj i daglig arbeidssituasjon jfr opplæringsplan/ NORSOK R-003.

Målsetting:
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av personell vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Emner:
Modul O-3.3 – Personalvinsjer

Kursinnhold:
Teori:

 • Innledning
 • Regelverk
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Sikkerhetssystem, brytere
 • Generelle sikkerhetsbestemmelser
 • Signaler, kommunikasjon
 • Kontroll og vedlikehold
 • Eksamen

Praktiske øvelser:

 • Daglig kontroll
 • Nødprosedyrer
 • Redning

Forkunnskaper:

Varighet:
1 dag

Pris:
2.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

Kontakt for mer informasjon:
Inge Rune Bøe (41 67 43 31, irb@sots.no).

Kurskalender: