Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Modul 1.1)

trolley_300Målgruppe:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck, løfteredskap og masseforflytningsmaskiner.

Målsetting:
Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §49 i “Forskrift om bruk av arbeidsutstyr” en grunnleggende innføring i sikker bruk av
arbeidsutstyr.

Emner:
Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Kursinnhold:

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Farlig gods, merking og håndtering
  • Eksamen

Inntakskrav:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Varighet:
8 timer

Pris:
1.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau (kursoversikt)

Kontakt for mer informasjon:
Inge Rune Bøe (41 67 43 31, irb@sots.no).

Kurskalender: