Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Målsetting:
Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Målgruppe:
MOB-båt mannskap.

Forkunnskap:

Innhold:
Et representativt utvalg av innholdet i Liten MOB-båt-grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Varighet:
2 dager

Frekvens:
24 måneder

Pris:
9.500,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: