Livbåtfører – sliskelivbåt repetisjon (OSE129)

Målsetting:
Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Målgruppe:
Livbåtførere.

Forkunnskap: Livbåtfører – sliskelivbåt grunnkurs (OSE129). Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse iht. til Norsk olje og gass-krav (Livbåtfører repetisjonskurs) eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Innhold:
Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Varighet:
2 dager

Frekvens:
24 måneder

Pris:
8.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender:
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss dersom du ønsker tilbud.