Livbåtfører – sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Målsetting:
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

 • Klargjøre livbåt for evakuering
 • Organisere og lede ombordstigning
 • Sjøsette livbåt
 • Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering
 • Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Målgruppe:
Livbåtførere.

Forkunnskap:

Innhold:
Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

 • Introduksjon
 • Regelverk/Forskrifter
 • Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt
 • Beredskapsorganisasjon/Alarminstruks/Kommandoforhold/Stress
 • Livbåtførers/Mannskapets plikter og oppgaver
 • Alternative evakueringsmidler
 • Relevant førstehjelp
 • Praktisk og teoretisk test

Varighet:
4 dager

Pris:
18.000,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender:
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss dersom du ønsker tilbud.