Livbåtfører – konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Målsetting:
Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Målgruppe:
Livbåtførere.

Forkunnskap:
Livbåtfører – konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Frekvens:
24 måneder.

Innhold:
Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Varighet:
2 dager

Pris:
7.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: