HLO Repetisjonskurs (OSC1141)

Målsetting:
Etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon. I tillegg skal deltakerne kunne:

  • Trekke lærdom av erfaringer og hendelser fra annet helidekkmannskap
  • Overføre egne erfaringer som helivakt/HLO til annet helidekkmannskap

Målgruppe:
Helidekkmannskap.

Forkunnskap:
HLO grunnkurs eller repetisjonskurs.
Personell som ikke har fungert i stilling på helidekk i løpet av de siste 4 år skal gjennomføre HLO grunnkurset på ny (ref. Norsk olje og gass’ Helidekkmanual, punkt 2.8).

Innhold:
Et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Gruppe diskusjon med erfaringsutveksling ledet av helikopterpilot i aktiv offshoretjeneste eller med erfaring fra offshore flyging:

  • Hendelser m.m.
  • Beste praksis fra bagasje og lastehåndtering
  • Farlig gods for de som ikke kan dokumentere avlagt test
  • Brannvernøvelser med bruk av pulver, skum og kombinasjon vann/pulver
  • Evakueringsøvelser

Frekvens:
24 måneder

Varighet:
2 dager

Pris:
9.000,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau og Bergen (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: