HLO Grunnkurs (OSC1141)

Målsetting:
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om: helikopter operasjoner, både når det gjelder normale- og nød operasjoner på helidekket, herunder sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker samt om det relevante verne-, brann- og redningsutstyret som skal finnes på et helidekket.

Målgruppe:
Helidekkmannskap. Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: Helivakt og HLO.

Forkunnskap:

Innhold:

 • Lover og bestemmelser
 • Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
 • Helidekk bestemmelser og retningslinjer
 • Farlig last
 • Flydrivstoff
 • Helidekkbesetningens ansvar ved nødsituasjoner og unormale hendelser
 • Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale hendelser
 • Menneskelige faktorer
 • Helikopter typene
 • Brannteori
 • Ulike slukkemidler og anvendelse av disse
 • Brannpraksis på sikkerhetssenter/skole

Varighet:
4 dager

Pris:
18.900,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: