Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering (STCW A-VI/1)

STCW Sikkerhetskurs repetisjon/oppdatering for underordnet mannskap

Målsetting:
Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha oppdatert / repetert kompetanse i blant annet:

 • Nødsituasjoner
 • Evakuering
 • Redningsfarkost og redningsbåter
 • Personlig rednings utstyr
 • Overlevelse i sjø
 • Helikopter redning
 • Minimere risiko for brann
 • Beredskap til å reagere på brann tilløp
 • Bruk av brannslukkere og brann utstyr
 • Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg
 • Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning
 • Generelle førstehjelps prinsipper
 • Brann skader og forbrenninger

Målgruppe:
Mannskap som skal repetere grunnleggende opplæring hvert 5. år.

Forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (STCW) og minimum 12 mnd fartstid siste 5 år.

Varighet:
2 dager

Pris:
8.000,- kr

Innhold:
Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

Eksamen:
Skriftlig test med gitte svaralternativ. Praktisk test.

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: