Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (STCW A-VI/1)

For å kunne tjenestegjøre om bord i fartøy trenger du STCW kurs.

Målsetting:
Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • Nødsituasjoner
 • Evakuering
 • Redningsfarkost og redningsbåter
 • Personlig rednings utstyr
 • Overlevelse i sjø
 • Helikopter redning
 • Minimere risiko for brann
 • Beredskap til å reagere på brann tilløp
 • Bruk av brannslukkere og brann utstyr
 • Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg
 • Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning
 • Generelle førstehjelps prinsipper
 • Brann skader og forbrenninger
 • Nød prosedyrer
 • Maritim Forurensing
 • Følge trygge arbeidsrutiner
 • Tretthet

Målgruppe:
Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Forkunnskap:
Ingen

Varighet:
50 timer

Pris:
13.900,- kr

Innhold:
Tabell A-V1/1-1 Personlige redningsteknikker
Tabell A-V1/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
Tabell A-V1/1-3 Grunnleggende førstehjelp
Tabell A-V1/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø

Vurderingskriterier:
Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutttest i henhold til STCW kodens tabeller.

Oppdatering:
Kurset oppdateres/repeteres minst hvert 5. år.

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Bergen og Tau (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: