Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs (GSK)

Målsetting:
Oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter om:

 • _MG_3106_800Riktig sikkerhetsatferd
 • Bruk av håndslukker
 • Livreddende førstehjelp
 • Bruk av redningsstrømpe
 • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge
 • Helikopterevakuering (HUET)

Målgruppe:
Sokkelarbeidende personell

Forkunnskaper:
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht til Norsk olje og gass-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 8 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Innhold:

 • Introduksjon
 • HMS – kultur og atferd
 • Brannvern m/førstehjelp
 • Sjøredning m/førstehjelp
 • Helikopterevakuering

Frekvens:
Innen hvert 4. år

Varighet:
2 dager

Pris:
8.000,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau og Bergen (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: