Grunnleggende sikkerhetskurs – GSK

For å kunne reise offshore trenger du et gyldig Norsk olje og gass sikkerhetskurs.

Målsetting:
Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

  • _MG_3106_800HMS kultur og korrekt sikkerhetsadferd
  • Forebygging av arbeidsulykker
  • Bruk av relevante brann-/redningsutstyr
  • Livreddende førstehjelp
  • Kollektive evakueringsmidler
  • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge
  • Helikopterevakuering (HUET)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

Målgruppe:
Sokkelarbeidende personell.

Forkunnskap:
Dag 1 (mandag) er kun E-læringskurs GSK. Det er valgfritt om du vil ta den her på kurssenteret eller hjemme via internett.

Varighet:
4 dager (tirsdag – fredag) forutsetter at E-læringskurs GSK er fullført.

Pris:
12.500,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau og Bergen (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: