Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Målsetting:
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Målgruppe:
Medlemmer av førstehjelpslag på faste- og flyttbare innretninger.
Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.

Forkunnskap:
Førstehjelp grunnkurs. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht. Norsk olje og gass-krav (OFA101 Førstehjelps repetisjonskurs) eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Frekvens:
12 måneder (kan tas om bord, se nedenfor under “annet”).
24 måneder på offshore servicefartøyer.

Innhold:
Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Varighet:
2 dager

Pris:
4.000,- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau og Bergen (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).

Kurskalender: