SOTS kurssenter holdt informasjonsmøte om STCW endringer

SOTS kurssenter organiserte 3 oktober informasjonsmøte om Manila endringene i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW – The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Informasjonsmøte ble arrangert ved Stavanger offshore tekniske skole. Til stede var 15 representanter fra flere shipping og offshoreselskaper.

Manila amendments – virkning fra 1. januar 2012.

Endringene for å holde treningsstandarder i tråd med nye teknologiske og operasjonelle krav. Endringene var med virkning fra 1. januar 2013. Overgangsperiode fram til 2017 når alle sjøfolk må være sertifisert og opplært i henhold til de nye standardene.

Implementering er progressiv, hvert år en modifisert sett av krav trer i kraft.

De vesentlige endringene innen opplæring:

– nye graderinger av kompetansebevis for matros og motormann
– oppdatering av kompetanse, retrening

Mer informasjon og relevante dokumenter på nettsiden til International Maritime Organization: STCW-konvensjonen.

For kopi av presentasjonen kan du fylle ut følgende skjema:

Your Name (required)

Your Email (required)

Company (optional)

Comments are closed.

Siste nytt

03/12/2017
Opplæring på nett for Archer Brasil
Tolv ansatte fra Archer Brasil

03/12/2017
Opplæring for den Kenyanske petroleumsindustrien
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet

03/12/2017
Opplæring for Angolansk Petroleumsindustri
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet (PTIL) leverte

cetop

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training