Prosjekt FING møtet ble avholdt i Torshavn, Færøyene

Et av hovedmålet til prosjekt FING er å lette tilgangen til kunnskap om olje og  gass industrien til lokalbefolkningen hos partner skoler.

Prosjektet har allerede hatt noen arrangemanger for å utvikle nettverket for trening og utdannelse innenfor industrien. På tirsdag 2. september 2014, ble det avholdt et seminar på partnerskolen i Vinnuháskúlin, i Tórshavn, Færøyene.

Seminaret HMS for olje og gass industrien ble holdt gratis som et middel for å fremme interessen for å øke bevisstheten om betydningen av sikkerhet på arbeidsplassen.

Det var ett posetivt oppmøte med 81 personer totalt, som deltok i forhandlingene. Seminaret ble gitt av HMS ansvarlig Øystein Førsvoll.

FING har allerede gjort andre tiltak for å fremme forsøk på å bygge opp et nettverk innenfor utdanning og opplæring innen for olje og gass industrien, blant partnerskolene: Færøyene, Island, Norge og Grønland. Mai 2014 fikk to instruktører fra hver partnerskole en opplæring innenfor kran og stropping og venter på den endelig sertifiseringen.

Les mer om FING prosjektet på: http://fingoffshore.com

fing_torshavn_2  fing_torshavn_1  fing_torshavn_3

Comments are closed.

Siste nytt

03/12/2017
Opplæring på nett for Archer Brasil
Tolv ansatte fra Archer Brasil

03/12/2017
Opplæring for den Kenyanske petroleumsindustrien
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet

03/12/2017
Opplæring for Angolansk Petroleumsindustri
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet (PTIL) leverte

cetop

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training