Norsk olje&gass har revidert anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Nyheter fra http://www.norskoljeoggass.no/, 16.12.2015

Revideringen har vært et dugnadsarbeid utført av representanter fra medlemmer i Norsk olje og gass, fagforbundene og Petroleumstilsynet som involverte parter. Disse partene er deltagere i Norsk olje og gass’ Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Det har vært et krevende arbeid som nå er blitt sluttført. Det er nå laget en god plattform for å videre samarbeide om sikkerhet- og beredskapsopplæringen på norsk sokkel, sier fagsjef kompetanse i Norsk olje og gass, Målfrid Rønnevik.

Revidert retningslinje 002 og tilhørende plan for opplæring (tidligere fagplaner) publiseres på Norsk olje og gass sine hjemmesider medio januar.

retningslinje revidering

Norsk olje og gass Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring, desember 2015. Foto:Kolbjørn Andreassen

Ytterligere informasjon, kontakt Målfrid Rønnevik, mr@norog.no.

Comments are closed.

Siste nytt

03/12/2017
Opplæring på nett for Archer Brasil
Tolv ansatte fra Archer Brasil

03/12/2017
Opplæring for den Kenyanske petroleumsindustrien
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet

03/12/2017
Opplæring for Angolansk Petroleumsindustri
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet (PTIL) leverte

cetop

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training