Delegasjon fra Brasil

Denne uken har vi en delegasjon fra Odebrecht Oil & Gas (OOG). De har base i Rio og Macea. Delegasjonen består av Operations manager, Field Engeneer, HR Manager og QHSE Manager.

De er her for å lære mer om norske metoder å gjennomføre trening og utdanning på. Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter har et godt rykte innen petroleumsutdanning, sikkerhetsopplæring og annet. Særlig med tanke på internasjonale konsepter og bruk av e-læring/internet opplæring.

Besøket er en del av et pilot prosjekt der en skal se på mulige samarbeidsprosjekter mellom SOTS og OOG innen framtidig opplæring for personell innen boring, vedlikehold og HMS/sikkerhet.

Vi er stolte av at et brasilians selskap kommer helt til Norge for å besøke oss og tar det som et kvalitetsstempel for norsk kompetanse og for oss spesielt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Siste nytt

03/12/2017
Opplæring på nett for Archer Brasil
Tolv ansatte fra Archer Brasil

03/12/2017
Opplæring for den Kenyanske petroleumsindustrien
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet

03/12/2017
Opplæring for Angolansk Petroleumsindustri
SOTS kurssenter sammen med Petroleumstilsynet (PTIL) leverte

cetop

Norsk Sertifiserings International Association for Safety and Survival Training